Intensiv træningslejr i nærvær

100 elever begyndte søndag på den træningslejr i nærvær, der også går under navnet Baunehøj Efterskole. Skolens historisk-poetiske værdigrundlag har nemlig tre led, det historiske, det poetiske og bindestregen mellem det historiske og det poetiske.

Det historiske betyder, at historien spiller med, som noget der er, som det der altid allerede er tilstede før der hvor vi er nu. At have det historisk-poetiske som dannelsesideal betyder derfor for det første at oplyse historien i det nuværende. Fx hvilen rolle vores forældre og baggrund spiller for hvem vi er, eller hvilken rolle Baunehøjs historie spiller for den skole vi laver i dag.

For det andet betyder det skabelse eller frembringelse på baggrund af forestillingsevnen, drømmeevnen og fantasien. Poeisis, eller det poetiske er forestillingsevnen, drømmeevnen og fantasien udfoldet i nuet. Det vil sige at vi skal skabe vores eget, skabe noget nyt – noget der nogle gange ligner det gamle og nogle gange bryder helt med det som var.

Bindestregen i det historisk-poetiske er nærværet. Evnen til at være til stede i nuet, med alt hvad det indeholder af historisk gods og vraggods og potentialer og vilde drømme. Det historisk-poetiske nærvær er en aktiv og interesseret tilstedeværen med den anden og med de andre. Det forudsætter viljen og evnen til at lytte med alle sine sanser. Viljen til at skabe et fællesskab, som ikke bare er en kopi af de fællesskaber vi tilbydes af main stream kulturen, men som er et unikt fællesskab, der bygger på vores personlige fortællinger og drømme.

\"DSC_1257\"

Stillesidning på molen

\"cykeltur

Cykeltur i skoven

\"DSC_1270\"

Nye venskaber ved vandet

\"DSC_1278\"

Aftensang i Udsigten