Ledige stillinger

Vi har 4 stillinger ledige til ansættelse fra 1. august. Disse er af forskellige grunde fordelt på nedenstående tre opslag. Vi kommer til at se på dem under et, sådan at vi samlet set får dækket de områder, der er beskrevet. Dvs. at man som ansøger er meget velkommen til at byde ind på flere af stillingerne i én ansøgning.

 

2 Efterskolelærere søges til dansk, matematik og engelsk

Da vores lærerpar flytter sydpå, har vi to lærerstillinger på fuld tid og til fast ansættelse fra 1. august 2024.

Tilsammen skal de to lærere kunne dække dansk, engelsk og matematik, men det er vigtigste for os, er lærere, der vil noget og som kan engagere sig i skolens liv og værdier. Desuden er vi nysgerrige på, hvilke andre fag og aktiviteter du kan byde ind med. Fx tysk, kor, naturfag, idræt, bevægelse, medborgerskab, IT, køkken, uddannelsesvejledning, keramik og andre kreative fag.

Stillingen indeholder aften- og weekendvagter, kontaktlærerfunktion og deltagelse i skolens liv i øvrigt. Som alle andre medarbejdere på skolen skal du tage del i det praktiske fællesskab, som Baunehøj Efterskole er. Vi vedligeholder skolens udeområder og bygninger sammen, og evner og interesse inden for disse områder er bestemt relevante.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole med 104 elever på 10. klasses niveau. Vi er meget stolte af vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og god kommunikation mellem medarbejdere og elever.

Der kan stilles tjenestebolig til rådighed.

For yderligere oplysninger kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen 30 35 73 03 eller viceforstander Kristian Damgaard 29 43 56 01. Ansøgning med CV og referencer samles i én pdf-fil og sendes til ug@baunehoej.dk senest den 1. juni 2024. Samtaler gennemføres i uge 25 2024.

Løn – og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Læs mere om skolen på www.baunehoej.dk

                        

Baunehøj Efterskole søger efterskolelærer til ridning og hestehold

Vi søger en efterskolelærer, som vil være en del af fællesskabet på Baunehøj Efterskole. Du skal stå for rideundervisningen og være ansvarlig for stald og heste herunder staldarbejde, vedligeholdelse af ridebaner, samt pasning/pleje af hestene. For at komme i betragtning skal du kunne undervise i dressur, spring og terrænspringning med udgangspunkt i elevernes niveauer. Vi søger et menneske med et moderne hestesyn og en stærk faglighed, som i overensstemmelse med skolens traditioner og værdier kan bidrage til at udvikle og fremtidssikre vores hestehold. Det er både vigtigt at kunne stimulere vores ambitiøse rideelever, og at alle elever direkte eller indirekte er involveret i hestene gennem det praktiske arbejde, samt at alle, der har lyst, får mulighed for at stifte bekendtskab med ridning.

Stillingen er i udgangspunktet på fuld til og en fastansættelse med opstart 1/8-2024.

Opgaverne med heste og rideundervisning vil blive kombineret med andre opgaver alt efter kompetencer og interesser. Der stilles tjenestebolig til rådighed. Det er en fordel at bo på eller tæt ved skolen.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole med 104 elever på 10. årgang. Vi er meget stolte af vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og god kommunikation mellem medarbejdere og elever. Vi opfatter os selv som et praktisk, forpligtende fællesskab, hvor elever og medarbejdere er sammen om at drive skolen.

For yderligere oplysninger kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen 30 35 73 03 eller viceforstander Kristian Damgaard 29 43 56 01. Ansøgning med CV og referencer samles i én pdf-fil og sendes til ug@baunehoej.dk senest den 1. juni 2024. Samtaler gennemføres i uge 25 2024.

Løn – og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Læs mere om skolen på www.baunehoej.dk

 

Koordinator til elever med særlige behov

På Baunehøj Efterskole ønsker vi at forbedre og systematisere vores inklusionsindsats og søger derfor en medarbejder til at koordinere arbejdet med elever med særlige behov.

Arbejdsopgaverne bliver bl.a.:

  • Indhentning af oplysninger som ligger til grund for inklusion og støttetimer.
  • Visitering af kommende elever ved samtale og gennemgang af skoleudtalelser, PPR, udredning mv.
  • Udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner, indhentning af støttetimer og udarbejdelse af skoleudtalelse ved skoleåret afslutning.
  • Løbende kontakt med forældre, kommunens sagsbehandler, socialforvaltning, UU-vejledere, mentorer, skolelærere mv. inden, under og efter efterskoleopholdet.
  • Støtte og sparring til inklusionseleverne og deres lærere i løbet af skoleåret så eleverne bedst muligt kan indgå i det forpligtende fællesskab.

Ansættelsen er en fuldtidsstilling ved en kombination med undervisning eller andre pædagogiske og/eller administrative opgaver på skolen.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole med 104 elever på 10. årgang. Vi er meget stolte af vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og god kommunikation mellem medarbejdere og elever. Vi opfatter os selv som et praktisk, forpligtende fællesskab, hvor elever og medarbejdere er sammen om at drive skolen.

Der kan stilles tjenestebolig til rådighed.

For yderligere oplysninger kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen 30 35 73 03 eller viceforstander Kristian Damgaard 29 43 56 01. Ansøgning med CV og referencer samles i én pdf-fil og sendes til ug@baunehoej.dk senest den 1. juni 2024. Samtaler gennemføres i uge 25 2024.

Afhængig af stillingens sammensætning, forhandles løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer.

Ansættes du i en stilling som lærer, vil løn – og ansættelsesvilkår ske efter gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Læs mere om skolen på www.baunehoej.dk