EKSPERIMENTIENDE

Eksperimenterende 10’ende årgang

Et år på Baunehøj Efterskole er et alternativ til den normale tiende klasse. Vi kalder vores 10. årgang

EksperimenTiende.

 

Det betyder, at undervisningen i fagene dansk, engelsk og matematik i udgangspunkter er uden karakterer og folkeskolens 10-klassesprøver. Vi har erstattet dem med vores egne prøver og evalueringer i løbet såvel som i slutningen af skoleåret. Vi lægger vægt på medbestemmelse, mundtlig feedback, projekter som evalueres og en afsluttende opgave i de forskellige fag, hvor det faglige håndværk sættes i spil. 

 

Det er en god idé at være opmærksom på, at der stadig vil være undervisning på den eksperimenterende årgang, der ligner helt almindelig undervisning. Bl.a. har vi valgt at holde fast i de almindelige skolefag dansk, engelsk og matematik. Alle elever skal desuden vælge yderligere et skolefag enten tysk, fransk, filosofi og religion, naturfag eller samfundsfag.