TV-køkken og Covid 19

På ny er landets efterskoleelever sendt hjem og må tage til takke med virtuel undervisning langt fra deres normale dagligdag på efterskolen. På Baunehøj forsøger vi at få det bedste ud af den ufrivillige fællestænker ved at kombinere det faglige, det dannende og det fælles. Der er boglige fag, medborgerskab, linjefag, teaterforberedelse og ikke mindst den daglige morgensang på det obligatoriske program. Der er selvfølgelig også husmøder og rengøringscheck af de skrappe huslærere. Men dertil kommer frivillige aktiviteter som aftensang, madlavning og bagedysten. For det gælder jo ikke alene åndens og håndens, men også hjertets dannelse.

\"\"