OSO – fra teori til praksis

OSO-ugen 2017

16.-20. januar, havde vi OSO-uge på Baunehøj Efterskole. OSO står for Obligatorisk – Selvvalgt – Opgave. På Baunehøj sætter vi en uge af til OSO og opfordrer eleverne til at skrive om uddannelsesretninger og projekter, som de brænder for. Ugen sluttes af med fremlæggelser for elever, lærere og forældre fredag eftermiddag. Mange elever vælger at lave et praktisk produkt, som en del af deres OSO-opgave. I år blev der både bygget møbler, spillet musik, lavet fyldte chokolader, slagtet høns, bygget modeller og lavet kunstinstallationer. Det er en uge, hvor skolen summer af aktivitet.

Herunder har fire elever skrevet lidt om deres OSO-uge.

Laura Skou:

Rasmus og jeg havde et overemne som hed ”Konditor”, og vores underemne var ”Chokoladetemperering”. Vi brugte meget af vores tid i køkkenet, fordi vi lavede fyldte chokolader som produkt, og delte dem ud til vores fremlæggelse. Jeg synes, det var en rigtig fed uge, hvor man fik lært en hel masse om det emne man havde om.

Man skulle vælge et emne, ud fra en uddannelse man interesserede sig for, og det synes jeg var en rigtig god ide.

Vi havde 4 dage til at lave det hele færdigt på, og så skulle vi fremlægge foran vores vejlederhold om formiddagen for at øve os til om aftenen, hvor skolen havde inviteret vores forældre til at høre fremlæggelserne.

Kalle Linding Hedegaard:

I min OSO-uge valgte min partner og jeg at skrive om jobbet som skov- og naturtekniker og under det emne, om der var nogen plan for Danmark natur, da den danske natur er en de mest forurenede i Europa.

Vi fandt så en plan, som vi valgte at skive vores opgave ud fra.
Den plan hedder 2020 planen. Den kører fra 2014 til 2020. Planen fokuserer på at rense og styrke vores biodiversitet frem mod 2050.

I OSO-ugen sad jeg oppe i friluftshuset med kakkelovnen tændt og lavede min opgave sammen med min makker. Vi fremlagde også oppe i frilufthuset.

Suleman Naim:

OSO-ugen startede allerede et par uger før selve OSO-ugen, med uddannelses-aften og en aften hvor nogle af vores forældre kom og fortalte os om deres job og uddannelse. Så da selve OSO-ugen startede, var vi godt klædt på til at skrive, arbejde, bygge, og for mit vedkommende slagte.

Jeg havde valgt og lave en opgave om kyllingeproduktion i Danmark. Jeg endte med at slagte en kylling til min fremlæggelse.

Osvald Sand Pallesen:

Simon og jeg fandt på den gode ide, at lave vores helt eget hjemmelavede ”loop” (et Loop er en lille lydsekvens der bliver gentaget). Så vi fandt et gammelt Lego-tog frem og nogle tomme æblemost-flasker af glas, som vi stemte med vand og dermed fik toner ud af. Vi fik så toget til at køre i ring, med skruer på siden og så satte vi æblemostflaskerne ind forskellige steder, så hver gang toget kom forbi en flaske, ramte skruen og vi fik en melodi ud af det. Mens toget kørte, spillede vi ved siden af, så vi fik en sang ud af det.

\"Suleman2\" \"Carla\" \"Laura