Besøg fra Sydkorea

af Magnus Lauesen
Foto: Magnus Feder-Helsted

I dag fik vi fornemt besøg fra Sydkorea i form af Mister Oh, eller Yeon-ho Oh som er hans fulde navn. Mr. Oh er redaktør for en internet avis i Sydkorea, Ohmynews hvor 80 % af journalisterne er almindelige borgere. Grunden til at han kom til Baunehøj, var fordi, at han er meget interesseret i det danske efterskolesystem. Han sagde at de unge Sydkoreanere ofte er meget stressede på grund af det skolesystem, som Sydkorea har. Derfor er Mister Oh og hans medarbejdere meget interesserede i at lære noget om de danske efterskoler.

Mister Oh startede med at overvære dagens morgensang, som Anna Peck stod for. Derefter fik han en rundvisning på skolen, hvor jeg også fik muligheden for at høre lidt mere om Sydkoreas syn på Danmark. Mister Oh har været i Danmark fire gange i alt. En gang for to år siden, to gange sidste år, og så fjerde gang i dag, da han kom til Baunehøj Efterskole. Jeg fandt ud af, at den sydkoreanske befolkning ser meget op til Danmark og vores skolesystem. I sær fortæller Mr Oh, at der er stor interesse for efterskolerne som Mr Oh anser for en meget vigtig nøgle til at forstå både det danske demokrati, danske virksomheder og dansk kultur. Det var meget spændende at møde Mister Oh og hans begejstring for Danmark og ikke mindst Baunehøj Efterskole.