Politik og identitet – afslutning

Politik og identitet – afslutning
af Josefine Bøtker Valeur

Vi har arbejdet inden for området politik de sidste mange medborgerskabstimer, og vi afrundede emnet med to dage, hvor vi har medborgerskab hele dagen. Vi skulle blandt andet debattere og diskutere, og så ville der også komme nogle gæster på besøg…

Mandag startede med, at programmet for dagen blev præsenteret, og så blev vi sat i gang ude i de forskellige partier eller som for eksempel journalist. Hvert parti skal fortælle, hvad deres holdninger er inden for disse områder:
• Miljø & natur
• Uddannelse
• Værdipolitik
• Finanspolitik

I partierne havde hver elev fået en rolle. Nogle skulle undersøge et bestemt område, en var konsulent, og en var ordfører. De havde undersøgt, hvad deres partis holdninger er, og nedskrevet det. Nu skulle de så forberede, hvad de skulle sige til debatten, som afholdtes sidst på formiddagen.

Journalisterne havde fået et område hver, som de spurgte hver partis ordfører ind til. De filmede og nedskrev, hvad der blev sagt under interviewene, og derefter diskuterede de om partiernes meninger og forberedte spørgsmål til debatten.

Debatten med eleverne

Mandag d. 23/1 kl. 10.15 – 12.15 holdt vi en debat kun med eleverne. Ordførerne fra hvert parti sad ved bordene, og journalisten stillede spørgsmål og gav ordet videre efter tur. Der var fire runder, der handlede om et af områderne, og så sagde ordførerne deres partis meninger om det.

Paneldebat med ungdomspolitikere

Samme dag kl. 19 – 22 kom der fem unge politikere, som holdt en debat med os som publikum, og hvor vores lærer Peder var journalisten. Vi havde om eftermiddagen forberedt nogle spørgsmål, som vi fik lov til at stille dem inden for de fire områder.

Dem, som deltog i debatten, var:
• DFU (Dansk Folkeparti Ungdom) – Tobias Weische
• DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom) – Christina Busk Ankersen
• KU (Konservative Ungdom) – Elisabeth Lysholm
• SUF (Socialistisk Ungdomsfond) – Zenab og Mikkel
• VU (Venstre Ungdom)– Simon Lindkær Andersen

Afslutning på forløb

Tirsdagen d. 24/1 havde vi evaluering og opsamling på forløbet om formiddagen, hvor vi havde dette program:
1. Evaluering – skrive og tale om
Vi startede med, at vi skulle skrive en evaluering på vores computere, som vi bagefter fælles talte om.
2. Quiz
Vi spillede alle sammen Kahoot med spørgsmål til det, vi havde lært i forløbet, og der var omkring 27 spørgsmål i alt
3. Speaker’s corner
Her foregik sådan, at man efter tur kunne rejse sig og sige hvilket parti, man gik ind for, og hvorfor.
4. Valg
Ved valget var der lavet fire hjørner, hvor man skulle gå hen til det hjørne, som man syntes, man hørte til og diskutere med en anden, hvorfor man lige havde valgt det hjørne. Derefter kom der en journalist, som i dette tilfælde var vores lærer Ronja, rundt og stillede nogle tilfældige elever nogle spørgsmål