Ridning

ridning

Baunehøj har linjefaget ridning på højt plan med både dressur, spring og terrænspringning. Skolen råder over ca.12 heste af racen Dansk Varmblod. Du kan ikke have din egen hest med på skolen. På linjefaget vil du forbedre dine fysiske og psykiske evner i forbindelse med ridning og få en større forståelse for sammenhængen mellem din egen kropsbevidsthed og fysik samt de krav, det stiller til hesten. Du vil lære nødvendigheden af din og de andre elevers bidrag til at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære i stald og på ridebane, og vores berider, Jan, sørger for at du træner de praktiske færdigheder og forståelsen af det ansvar, der er i forbindelse med korrekt ridning og omgang med hesten – i respekt for hesten natur og basale behov og med udgangspunkt i dine færdigheder.

Grunduddannelsen: Sikker omgang med hesten, vartning, opsadling herunder korrekt pleje af saddeltøj og longering (voltigering).
Terrænridning/Dressur i naturen: Fornemmelse for fremdrift, bakketræning at samle hesten bagfra, galoptræning, tempotræning og at ride op og ned af stejle bakker og sidebevægelser på plan vej med bevaret fremdrift.
Terrænspringning/Intro til military: Spring på skrænter og i vand. Banketter. Gennemgang af de enkelte discipliner i military. Gennemgang af træningsplan, som vil foregå i fritiden, hvis eleven vil deltage i et militarystævne. Banespringning i terræn.
Dressur: Samtale om begrebet at dressere. Hvad er naturlig “horsemanship“ Kan alle blive en god dressurrytter? Hvad er forskellen på form og indhold?
Naturlovenes indflydelse på ridningen. Den halve parades mysterium. Rytterens værktøjer. Løsgørende og samlende øvelser, ridebanens figurer og forskellen på takt og tempo.
Dressurprogrammers sammensætning og indøvelse af LC programmet. Lege dressurdommer er en måde at hjælpe hinanden. Hvordan lave vi et kombineret dressur- og springprogram. Kvadrilleridning.
Springning: Øvelser i korrekt springsæde. Springning af temposerier. At springe uden tøjle. Banespringning. Løsspringning. Hvordan springer hesten? og afstandslære. At bygge en bane.
Hesten: Hesteadfærd og fysiologi. Hvordan virker hestens muskulatur set i relation til hvad vi ønsker den skal gøre. “Danser med hesten” Hvordan kommunikerer vi med hesten? Praktiske øvelser i at “tale hestesprog” bevidsthed om eget kropssprog.
Undervisning: Værktøjer til at modtage og give andre undervisning. Vanens magt. Hvordan virker vores hjerne? De bløde øjnes magi. Er jeg dygtig nok til at turde undervise andre? Sprogets betydning. Billedsprog. Foreningslære og fordeling af elever til stævnet. Stævnetræning.
Tilridning: Uddannelse af unghesten i teori og praksis – et fritidstilbud.
Lektionerne er en blanding af teori og praksis.