MORGENSANG

Formålet med undervisningen i fælles-, morgen- og aftensang er, at eleverne bevarer lysten til at synge og at alle oplever i både bogstavelig og overført forstand, at de har en stemme. Igennem fællessangen kan vi tage store ord i vor mund, ord som vi ellers ikke vil bruge, når vi skal tale om livet. Formålet er at træde ind i et eksistentielt forhold til det danske sprog – derind, hvor der tales til hjertet.


Undervisningen i morgensang er både uddannelse og dannelse. Alle ansatte og elever forbereder og afvikler på skift morgensangen. Den enkelte lærer at formulere sig i store forsamlinger og den forberedte tale fører altid til en efterbehandlende samtale. Morgensangen er livsoplysende, både gennem det indhold sangene formidler, men i høj grad også gennem den enkelte elevs fortælling, der i hovedreglen tager udgangspunkt i elevens eget liv. Dermed lærer elever at lytte til hinanden og til at forstå, at hvert menneske har ret til sin egen fortælling og hver stemme er værd at lytte til.


Undervisningen i den folkelige fællessang sker desuden i den ugentlige aftensang, ved højskolearrangementer, weekendarrangementer samt ved utallige andre lejligheder.