EksperimenTiende

Formålet med EksperimenTiende er at den skal være en eksperimenterende 10. årgang. Her vil de ansvarlige lærere i samarbejde med eleverne og andre af skolens medarbejdere have fokus på at udvikle og finde nye veje til matematik-faglighed, dansk-faglighed, engelsk-faglighed. Et vigtigt aspekt af eksperimentet er, at man ikke på forhånd kender udfaldet og hvad der præcist kommer ud af det.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også vil være undervisning på den eksperimenterende årgang, der ligner den almindelige undervisning. Den tyske sociolog og ungdomsforsker Thomas Ziehe har et udtryk, der hedder øer af intensitet i et hav af rutine, og der vil formentlig også i de eksperimenterende klasser blive et hav af rutine, hvori man så at sige ø-hopper mellem forskellige forløb af mere eller mindre eksperimenterende karakter.

I dansk vil undervisningen tage udgangspunkt i en række relevante problematikker, som nok ville kunne behandles i dansk i den almindelige prøveforberedende undervisning, men som i modsætning her til i større grad kan tage udgangspunkt i eksperimenter med den undersøgte tematik. Et eksempel er muligheden for at dvæle ved problemstillinger, nå i dybden hermed og præsenterer disse på måder, der ligger udover den sædvanlige sondring mellem skriftlig og mundtlig prøve. Produkterne kunne i stedet være podcasts, foredrag for beboerne i skolens nærområde, facilitering af fortællinger om skolen og temauger i form af videoer eller fortællinger til skolens hjemmeside.