Optagelsesprocedure

optagelse

For at blive optaget som elev i 10. klasse på Baunehøj Efterskole skal du være færdig med 9. klasse og ikke være fyldt 18 år den dag, du starter på skolen. Derudover skal du have besøgt skolen se under “Besøg skolen“. Er du interesseret i en plads, kan du bestille en brochure. Se optagelsesproceduren nederst.

Skoleåret 2022/23 (hvis du går i 10. klasse i år)
Vi har ingen ledige pladser til skoleåret 2022/23.

Skoleåret 2023/24 (Hvis du går i 9. klasse i år)
Vi har ingen ledige pladser til skoleåret 2023/24, og vi optager ikke flere elever på ventelisten..

Skoleåret 2024/25 (Hvis du går i 8. klasse i år)
Vi har ingen ledige pladser til skoleåret 2024/25, og vi optager ikke flere elever på ventelisten..

Skoleåret 2025/26 (Hvis du går i 7. klasse i år)
Du er velkommen til at besøge os til Åben aften onsdag den 11. januar 2023 eller Åbent hus søndag den 24. september 2023 for at se skolen. Du kan dog først blive skrevet op efter Åbent hus i september 2023.

Skoleåret 2026/27 (Hvis du går i 6. klasse i år)
Du er velkommen til at besøge os til Åbent hus søndag den 24. september 2023 for at se skolen, men du kan først blive skrevet op efter Åbent hus i 2024.

Optagelsesprocedure:

1. Besøg skolen
Du kan besøge skolen på de officielle åbent-hus dage: Sidste søndag i september og anden onsdag i januar.
Du kan også bestille en rundvisning en søndag i hver måned. Det gør du ved at kontakte kontoret torsdag eller fredag inden weekenden (før ved vi ikke om der er elever på skolen i weekenden til at vise jer rundt)

2. Reserver en plads
Reservation sker altid efter åbent hus i september 2 år før skoleåret starter. Før kan du ikke reservere en plads.

3. Optagelse
Vi har plads til 56 piger og 47 drenge, ialt 100 elever.

4. Reservationsgebyr
Får du en plads, bekræfter vi din reservation umiddelbart efter lodtrækningen. Du skal nu betale et reservationsgebyr på kr. 2.000,- for at fastholde din reservation. Gebyret tilbagebetales ikke. Reserverer du en plads efter 1. oktober, får du at vide med det samme, om der stadig er ledige pladser.

5. Kom til indmeldelsessamtale
Når du går i 9. klasse, har besøgt skolen, har reserveret en plads og har betalt depositum, bliver du inviteret til en introduktionsaften og en samtale på skolen. Samtalen har til formål at afstemme vores forventninger til hinanden. Hvis du herefter stadig gerne vil have pladsen, udfyldes en indmeldelsesblanket.

6. Betal gebyr
Når du har været til samtale og bekræftet optagelsen på en indmeldelsesblanket, betales kr. 1.200,- i gebyr. Herefter er du endelig indmeldt. Dette beløb dækker forskellige ting som fællesbillede, sangbog, blå bog og forældres kontingent til Skolekredsen. Gebyret tilbagebetales ikke.

Venteliste
Det kan ske, vi ikke har flere ledige pladser til din årgang når du søger. I så fald kan du komme på venteliste. Ventelisten opdateres hver måned via mail fra 1. september året før skolestart. Du skal bekræfte din interesse hver måned, hvis du stadig vil stå på ventelisten. At stå på venteliste er gratis men forudsætter at du har besøgt skolen. Når vi har en plads ledig til dig, vil vi invitere dig til indmeldelsessamtale (se punkt 6)

Andet
Vi har en forventning om at det er dig selv, der vælger skolen.
Baunehøj Efterskole er en almen efterskole for 10. klasse. Du vælger først linjefag, når du er startet. Du kan ikke have egen hest med.
Skolen reserverer enkelte pladser til unge med anden etnisk herkomst, flygtninge og indvandrere. Derudover eventuelt resterende ledige pladser til søskende samt til dem, der har deltaget i sommerkurset Efterskoleuge for unge.

Brochure
Ønsker du information om skolen på skrift kan du få tilsendt en brochure her: Brochurebestiling