Det inkluderende undervisningsmiljø

Vi ønsker at have et inkluderende miljø på skolen for alle elever – også dem som har brug for ekstra støtte i de boglige fag eller dem som skal have støtte til det sociale liv på skolen. Støttetimerne skal underbygge skolens grundlæggende princip om læring i fællesskab. Støtten skal gøre det muligt for elever med særlige behov og forudsætninger at indgå i elevernes almindelige læringsfællesskab.

Vi niveaudeler så vidt muligt eleverne i dansk, engelsk og matematik. Herudover kan visse elever fravælge undervisning i andet fremmedsprog for i stedet at deltage i undervisning, der tager udgangspunkt i det eleven har brug for at træne til andre fag.

 

Vores elever er inddelt i husgrupper med højst 15 elever. Hver husgruppe har en huslærer som følger eleverne tæt i deres hverdag og dermed også i deres sociale tilgang til efterskolelivet. Huslæreren kommer tæt ind på livet af eleverne med en intention om at støtte den enkelte i at opnå gode sociale kompetencer.

Hvis der er brug for særlig meget omsorg for den enkelte, tages kontakt til forældrene og forstander og der aftales hvordan man i fællesskab kan støtte elevens fortsatte sociale udvikling.
Hvis der opstår behov for psykologhjælp, har skolen mulighed for at formidle kontakt til en lokal psykolog som efter aftale med forældrene tilbyder samtaler med eleven. Forældrene betaler selv udgiften hertil.

Vi optager som udgangspunkt ikke elever med svær depression, selvskadende adfærd eller elever som ikke har været i stand til at følge undervisningen i 9. klasse.