Skolekredsen

Generalforsamling 2024 referat inkl beretning

Bilag: 2023 SK Regnskab underskrevet

Bilag: Budget 2024 Skolekredsen

 

Hvorfor en skolekreds? Skolekredsen er det forum, hvor alle der bakker op om Baunehøj Efterskole og de værdier skolen står for – det folkelige bagland, kan bidrage på forskellig vis og samtidig følge med i skolens liv.

Hvordan er skolekredsen organiseret? Skolekredsen afholder ordinær generalforsamling én gang årligt. Her vælges medlemmer til  Skolekredsbestyrelsen, som består af 5 til 7 medlemmer. Yderligere vælges der 27 medlemmer fra Skolekredsen, til skolens repræsentantskab. Det er repræsentantskabet, som sidenhen vælger medlemmer til skolens bestyrelse. Skolekredsens bestyrelse er drivkraften bag de aktiviteter, som Skolekredsen står for i løbet af et skoleår.

Hvem kan blive medlem af skolekredsen? Enhver som ønsker at støtte op om skolen kan meldes ind i Skolekredsen. Tidligere elever, forældre, ansatte, interesserede fra lokalområdet osv. De eneste, der ikke kan blive medlem, er elever som aktuelt går på skolen. Prisen for medlemskab er i dette skoleår 200 kr. (pr. år). Du kan blive medlem ved at skrive en mail til

Særligt for forældre til elever optaget på Baunehøj I det øjeblik en elev optages på Baunehøj Efterskole, får forældrene automatisk ret til 2 medlemskaber af Skolekredsen gældende i de to år som skoleåret omfatter fx 2022 & 2023. Det år eleven slutter sit efterskoleår modtager man Årskrøniken for det skoleår ens barn har været elev. Samtidig kan man forny sit medlemskab af skolekredsen, og dermed bevare tilknytningen til Baunehøj Efterskole.

Hvad sker der i skolekredsen? Gennem et skoleår er der en række forskellige aktiviteter som Skolekredsen står for. Skolekredsens bestyrelse er tovholder for aktiviteterne, men alle medlemmer kan deltage, og bliver inviteret via e-mail og skolens hjemmeside. Aktiviteterne kan fx være afvikling af ”Tour de Baunehøj” introduktion til nye forældre, jubilartræf og udgivelsen af Årskrøniken.

Medlemmerne af Skolekredsen inviteres også til at give en hånd med på fx efterskolernes dag, introdag for nye elever med familie, og arbejdsdage. Som medlem af Skolekredsen bliver man inviteret til de åbne kulturelle arrangementer, som bliver afholdt i løbet af skoleåret, fx teaterforestillinger, sommermøde, højskolearrangementer, mm.

Forretningsorden for Skolekredsen

Vedtægter

 

Se gamle numre af væksthuset: Nr. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]