Audition på Baunehøj Efterskole

Audition på Baunehøj Efterskole

Vi nærmer os teaterugen, og der har derfor været audition på skolen.

Skolens audition går ud på at finde ud af, både hvad eleven gerne vil bidrage med i teaterugen og også finde nogle skjulte talenter, der muligvis kan bruges i teateret.

I starten, var det ret svært at skulle finde på noget at lave. Man fik ingen rammer for, hvad man skulle lave, man kunne faktisk bare gå ind og lægge sig til at sove, hvilket der endda var nogle elever der gjorde, men alt i alt handlede det mest om at finde på et eller andet kreativt.

Jeg besluttede mig for at lave min egen rap, og det gik da også okay. Jeg troede i starten, det var noget, man blev dømt på, og jeg var derfor også lidt nervøs, men sådan var det slet ikke. Det var bare et par hyggelige minutter, hvor man fik lov til at lave et eller andet fuldstændigt tilfældigt. Der var ikke noget, der var dårligt. Og hvis man valgte at lave noget helt langt ude alternativt, f.eks. at læse et digt op og lige pludselig begynde at skrige digtet, så var det også nice, for vores skrivefagslærer Bjørn elsker alt, der er alternativt og hipster. Når man så var færdig, med hvad man nu end havde lavet, spurgte de ind til, hvad man havde lyst til at lave i teaterugen, altså skuespiller, kostumer eller teknik, og så fik man lov til at gå.

Alt i alt, var det en god oplevelse, og der var ikke rigtigt nogen grund til at være nervøs. Jeg synes faktisk, det var dejligt at sætte sig ned og få lov til at lave noget kreativt og sjovt.

Share This